Blatnica

Pracovisko v Blatnici je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov biológie a geografie. Priestory sa nachádzajú v Dome služieb, blízko zastávky prímestskej autobusovej dopravy a požiarnej zbrojnice. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť zažiť a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov. Prínosom pre žiakov je skutočnosť, že svoje teoreticky získané informácie majú možnosť aplikovať priamo v teréne, priamo v praxi formou zaujímavých ekohier.

Vytvoril STP