Turč. Peter

Pracovisko v Turčianskom Petre je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov druhého ročníka základných škôl. Vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov prírodovedy a vlastivedy. Priestory sa nachádzajú v malebnej drevenici, v ktorej sídli Peterské bábkové divadlo. Pomocou priameho kontaktu s drevenými marionetami, ukážkami práce s drevom a rôznorodými aktivitami sa u žiakov snažíme vzbudiť záujem o prírodu a pochopiť základné vzťahy medzi jednotlivými zložkami.

Vytvoril STP