Blatnica

Pracovisko je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl.

Viac info v článku:

Pracovisko v Blatnici je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov biológie a geografie.

 Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú deti možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov. Veľkým prínosom pre žiakov je fakt, že svoje získané informácie majú možnosť využiť priamo v teréne, priamo v praxi formou kreatívnych hier zameraných na environmentálnu výchovu. 

Oživením celého programu je Fiona, papagáj druhu Amazónik šupinkový, ktorá počas prestávky dokáže rozosmiať žiakov svojimi chúťkami na šnúrky od topánok, alebo sa ochotne nechá pohladiť, či kŕmiť svojou najobľúbenejšou pochúťkou – piškótou.


Zdieľajte s priateľmi

Pracoviská:

Menu