Blatnica

Pracovisko v Blatnici je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Vychádza tiež z učebných osnov biológie a geografie. Priestory sa nachádzajú v Dome služieb, blízko zastávky prímestskej autobusovej dopravy a požiarnej zbrojnice. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov. Kto navštívil túto časť Turčianskej kotliny vie potvrdiť, že má čo ponúknuť. Atraktívny vrchol Tlstej či Ostrej, pútavé „Mlynčekovo“, Blatnický hrad, mystická Čertova brána ako aj jaskyňa Mažarná sú jedni z mnohých zaujímavých miest. Priamo v obci dokonca nájdeme endemit jarabiny Pekárovej, ktorá sa vyníma aj pred pracoviskom Botanickej záhrady Univerzity Komenského. Veľkým prínosom pre žiakov je fakt, že svoje získané informácie majú možnosť využiť priamo v teréne, priamo v praxi formou kreatívnych hier zameraných na environmentálnu výchovu. Oživením celého programu je Fiona, papagáj druhu Amazónik šupinkový, ktorá počas prestávky dokáže rozosmiať žiakov svojimi chúťkami na šnúrky od topánok, alebo sa ochotne nechá pohladiť, či kŕmiť svojou najobľúbenejšou pochúťkou – piškótou.

Vytvoril STP