CEV Turiec

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec založilo niekoľko pedagógov, ktorý svoje učiteľské poslanie spojilo práve s environmentálnou výchovou detí v okrese Martin. Organizáciu pomenovali podľa regiónu, ktorý ponúka skvelé možnosti pre zážitkové učenie priamo v prírode. Hlavnú činnosť Centra environmentálnej výchovy Turiec tvoria stretnutia tried v priebehu vyučovania počas školského roka. Po príchode žiakov do školy sa spolu s pedagógom presunú na vybrané pracovisko, kde prebieha pod vedením zamestnancov OZ environmentálna výchova. Každé z nich je špecializované na konkrétny ročník a program spolu s metódami prispôsobuje danej vekovej kategórií

Pod záštitou mesta Martin

ERB_MARTIN_NOBG

Darujte nám Vaše 2% z dane

Každoročne aj príspevky 2% z daní používame na podporu enviromentálnej výchovy.
Poukázaním 2% z dane môžete pomôcť rozvoju enviromentálnej výchovy v Turci spolu s nami aj v roku 2023.
Darujte nám Vaše 2% z dane

Každoročne používame aj príspevky 2% z daní na podporu enviromentálnej výchovy v našom regióne.

Poukázaním Vašich 2% z dane nám môžete pomôcť rozvíjať enviromentálnu výchovu v Turci aj v roku 2023.


TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

Turčiansky Peter

Pracovisko v Turčianskom Petre je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov druhého ročníka základných škôl. Priestory sa nachádzajú v malebnej drevenici, v ktorej sídli Peterské bábkové divadlo.

Turčianska Štiavnička

Pracovisko v Turčianskej Štiavničke je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov tretieho a štvrtého ročníka základných škôl. Priestory sa nachádzajú v blízkosti nádherného anglického parku, do ktorého majitelia povolili vstup pre účely environmentálnej výchovy.

Blatnica

Pracovisko v Blatnici je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov biológie a geografie. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú deti možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov.

Kontakt

V prípade zájmu o naše aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, alebo akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať akoukoľvek formou.

+421 915 967 526

cevturiec@gmail.com

Menu