CEV Turiec

Centrum environmentálnej výchovy Turiec je občianske združenie, ktoré vzniklo v apríli roku 2013. Nadväzuje na dlhoročný projekt environmentálnej výchovy, ktorý do konca minulého roku zastrešovalo Centrum voľného času v Turčianskej Štiavničke.

Vďaka podpore mesta Martin, ktoré schválilo mimoriadnu dotáciu na environmentálnu výchovu žiakov základných škôl sa podarilo zachrániť myšlienku tohto jedinečného projektu. CEV Turiec má tri prevádzky, ktoré boli vyberané na základe atraktívneho prírodného prostredia – v Turčianskej Štiavničke, Turčianskom Petre a v Blatnici. Na jednotlivých pracoviskách majú žiaci možnosť absolvovať výchovno-vyučovací proces formou priameho kontaktu so živočíchmi a rastlinami. Žiaci si vďaka hravej forme učenia formujú vzťah ku svojmu okoliu a prírode samotnej.

Vytvoril STP