Environmentálne vychádzky

Počas letných prázdnin organizujeme denné environmentálne vychádzky do nádherného okolia Turčianskej Štiavničky a Blatnice. Hravou formou sa vzdelávame, nadväzujeme nové priateľstvá, spoznávame živočíchy i rastliny a držíme sa hesla so skratkou PNS – Príroda v našom srdci.

Leto 2024

Poď s nami na dobrodružný týždeň vychádzok pod názvom “Živé poklady Veľkej Fatry”

Galéria

Zdieľajte s priateľmi

Pracoviská:

Menu